Triển khai các văn bản của Sở Nông nghiệp và PTNT

Thứ Ba, 26-01-2021 / 12:50:27 Sáng
591 Lượt xem

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 06/01/2021 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân. Ngày 25/01/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành văn bản số 262/SNN-VP triển khai đến các Phòng, Chi cục, Trung tâm đơn vị trực thuộc Sở và toàn thể công chức, viên chức và người lao động của ngành nông nghiệp và PTNT về 02 dự án tại các Quyết định số 2083/QĐ-TTg ngày 26/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDL dân cư), Quyết định số 1368/QĐ-TTg ngày 03/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân (CCCD); đảm bảo các điều kiện cần thiết (bàn, ghế, điện, nước, ánh sáng,…) phối hợp với lực lượng Công an tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD của công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.

Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các Phòng, Chi cục, Trung tâm, đơn vị trực thuộc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tại đơn vị mình, báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và PTNT sau khi kết thúc việc triển khai, thực hiện 02 Dự án để tổng hợp báo cáo Công an tỉnh.