Triển khai văn bản của Sở

Thứ Ba, 30-10-2018 / 12:55:14 Sáng
1284 Lượt xem

Để kịp thời cung cấp thông tin đến các đơn vị quản lý, sản xuất và sử dụng giống, chăm sóc cây trồng, thu hoạch quả và sơ chế Mắc ca trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các xã thuộc địa bàn các huyện: Krông Năng, Ea Kar, M’Đrắk, Lắk và Ea H’Leo biết, nghiên cứu áp dụng thực tiễn; ngày 26/10/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành công văn số 2908/SNN-CCKL về phổ biến, thực hiện Quyết định số 3697/QĐ-BNN-TCLN ngày 24/9/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Quyết định này thay thế Quyết định số 3087/QĐ-BNN-TCLN ngày 04/8/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành hướng dẫn tạm thời kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch quả và sơ chế hạt cây Mắc ca.

Có thể xem và tải Quyết định số 3697/QĐ-BNN-TCLN tại cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (http://nnptnt.daklak.gov.vn) hoặc tại địa chỉ https://thuvienphapluat.vn/

Đức Sơn – Phòng Truyền thông