Triển khai các văn bản của Bộ Tài chính

Thứ Hai, 25-06-2018 / 12:54:13 Sáng
1244 Lượt xem

Ngày 21/6/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 1571/SNN-KHTC gửi các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện các văn bản sau của Bộ trưởng Bộ Tài chính:

  • Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2018 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu

Chi tiết  Thông tư số 39/2018/TT-BTC xem tại:  http://www.mediafire.com/file/9ark0xsqbdl8wob/39_2018_TT-BTC_342345.doc

  • Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Chi tiết Thông tư số 45/2018/TT-BTC xem tại: http://www.mediafire.com/file/fswz143nf585s09/45_2018_TT-BTC_370741.doc

Phòng Truyền thông