Triển khai Công điện số 170/CĐ-TTg ngày 23/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ Tư, 02-03-2022 / 1:52:31 Sáng
438 Lượt xem

Ngày 28/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1499/UBND-KGVX về việc triển khai Công điện số 170/CĐ-TTg ngày 23/02/2022 của Thủ tướng chính phủ về việc tiêm vắc-xin và một số biện pháp đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19.

Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch

Theo đó, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương, nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: Giữ vững bản lĩnh, kiên trì, kiên định, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghiêm các mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, biện pháp, phương pháp đã được Đảng, Nhà nước đề ra và thực hiện có hiệu quả trên thực tế. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả chiến dịch tiêm chủng vắc-xin, nâng cao ý thức chấp hành nghiêm túc, có hiệu quả các quy định trong phòng chống dịch của người dân, kiên quyết chống tiêu cực, tham nhũng trong phòng, chống COVID-19.

Sở Y tế phối hợp với các địa phương đẩy mạnh và thần tốc hơn nữa việc tổ chức tiêm vắc-xin mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 12 -17 tuổi theo thời gian quy định của Chính phủ, chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện bảo quản, địa điểm, nhân lực để tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi ngay sau khi được cung ứng vắc-xin.

Tổ chức tiêm vắc-xin an toàn, khoa học, hợp lý, hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Bố trí các điểm tiêm chủng tập trung, lưu động, tại nhà một cách khoa học, hợp lý, linh hoạt để mọi đối tượng đều được tiêm chủng miễn phí, kịp thời, đúng quy định với phương châm”đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” và “tiêm chủng vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng và đất nước”; đặc biệt quan tâm đến người cao tuổi, người có bệnh nền, người không đi lại được, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế…; xây dựng ngay kế hoạch và thực hiện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động những người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ, các bậc phụ huynh khẩn trương, tích cực cho con em đi tiêm chủng kịp thời, an toàn, khoa học, hợp lý, hiệu quả, đúng quy định.

Chủ động tham mưu UBND tỉnh văn bản báo cáo Chính phủ, Bộ Y tế về khó khăn, vướng mắc của tỉnh trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu tiêm chủng theo yêu cầu, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và đề nghị Chính phủ, Bộ Y tế xem xét, cấp bổ sung vắc-xin cho địa phương để đảm bảo tiến độ tiêm chủng theo chỉ đạo.

Phòng Truyền thông

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh