Triển khai kế hoạch tổ chức Ngày hội khởi nghiệp tỉnh Đắk Lắk lần thứ I năm 2019

Thứ Tư, 31-07-2019 / 12:58:25 Sáng
1032 Lượt xem

Ngày 30/7/2019 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 2156/SNN-KHTC gửi đến các Phòng, Ban, Chi cục, các Trung tâm và đơn vị thuộc Sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực được giao triển khai kế hoạch tổ chức Ngày Hội khởi nghiệp tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2019 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 5860/KH-UBND 19/7/2019.

Với mục đích triển khai hiệu quả nhiệm vụ, mục tiêu đề ra tại Kế hoạch 1873/KH-UBND ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh về triển khai các hoạt động hồ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2019; Đẩy mạnh liên kết Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, kết nối các chủ thể Hệ sinh thái, giới thiệu các dự án khởi nghiệp và lan tôa tinh thần, văn hóa khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh; Thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triên doanh nghiệp.

Kế hoạch tổ chức Ngày hội khởi nghiệp yêu cầu các sự kiện, hoạt động phải được tổ chức theo chuvên đề, bám sát mục tiêu và nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch hô trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khới sự kinh doanh tỉnh Đăk Lăk đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và Kế hoạch khởi nghiệp năm 2019 của tỉnh; góp phần khơi dậy cảm hứng, duy trì và phát triên bền vững các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh của tỉnh trong thời gian tới; Các hoạt động phải được chuẩn bị chu đáo, tiết kiệm. Các sản phẩm tham gia trưng bày giới thiệu tại sự kiện đảm bảo chất lượng, an toàn. Phát huy vai trò của các cơ quan được giao chủ trì và cần có sự phổi hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

 Theo đó, Ngày hội khởi nghiệp tỉnh được tổ chức vào ngày 12/10/2019 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk, với các hoạt động chính như sau:

– Tổ chức trưng bày sản phẩm khởi nghiệp, dự kiến 70 gian hàng.

– Tổ chức Diễn đàn Thanh niên với khởi nghiệp

– Tổ chức Diễn đàn ” Khởi nghiệp Đắk Lắk – hành trình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh và kết nối nguồn lực”

– Ra mắt các doanh nghiệp đỡ đầu ý tưởng (nhà đầu tư thiên thần)

– Ra mắt Quỹ Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định tại Nghị định số 38/2018/NĐ-CP (nếu có)

– Tuyên dương cá nhân/tổ chức khởi nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao là cơ quan chủ trì, tham mưu UBND tỉnh triển khai Kế hoạch, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội doanh nhân trẻ và các sở ngành, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức thành công Ngày hội.

Kế hoạch 5860/KH-UBND tỉnh có thể xem và tải về tại đây

Nguyễn Cứ – P.Truyền thông