UBND tỉnh ban hành Công văn triển khai kết luận của Tỉnh ủy

Thứ Ba, 09-11-2021 / 9:15:55 Sáng
469 Lượt xem

Ngày 08/11/2021,UBND tỉnh ban hành Công văn số 10937/UBND-TH  gửi các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về  việc triển khai Thông báo số 895-TB/TU ngày 01/11/2021 của Thường trực Tỉnh ủy về ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 01/11/2021, Báo cáo số 144-BC/TU ngày 01/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và chương trình công tác trọng tâm tháng 11 năm 2021.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung sau: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép”- vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, vừa duy trì phát triển sản xuất và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh các xã, phường, thị trấn và đội thông tin lưu động về tình hình dịch COVID-19, các biện pháp về phòng , chống dịch, chính sách an sinh xã hội, công tác tiêm phòng vắc-xin phòng, chống COVID-19…để người dân hiểu, chia sẻ, ủng hộ và tích cực thực hiện. Đặc biệt, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, kịp thời các nội dung của Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn biết và chủ động thực hiện, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng quy định. Chủ động nắm thông tin, tình hình trên không gian mạng, dư luận trong quần chúng Nhân dân để kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi tung tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng, chống, dịch trên địa bàn tỉnh.

Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch, đặc biệt là trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, đảm bảo nguyên tắc kịp thời, đúng đối tượng, hiệu quả theo quy định.

Phòng Truyền thông

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh