Triển khai Nghị định số 151/2020/NĐ-CP, ngày 30/12/2020 của Chính phủ

Thứ Tư, 20-01-2021 / 7:29:12 Sáng
1592 Lượt xem

Ngày 15/01/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 462/UBND-NC, gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Nghị định số 151/2020/NĐ-CP, ngày 30/12/2020 của Chính phủ về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành.

Theo đó, UBND tỉnh giao Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai áp dụng và tổ chức thực hiện. Nghị định số 151/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh tại địa chỉ http://www.daklak.gov.vn.

Nội dung chi tiết tại đây

Phòng Truyền thông