Triển khai Quyết định số 1418/QĐ-BTTTT ngày 22/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Thứ Ba, 16-08-2022 / 7:07:29 Sáng
349 Lượt xem

Ngày 15/8/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 2576/SNN-VP yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở  tuyên truyền, phổ biến các nội dung Quyết định số 1418/QĐ-BTTTT ngày 22/7/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Tiêu chí nhận diện “báo hóa” tạp chí, “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hóa” mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hóa” tạp chí.

Chi tiết Quyết định 1418 xem tại đây

Theo Quyết định số 1418/QĐ-BTTTT ngày 22/7/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông, tiêu chí nhận diện “báo hóa” tạp chí là việc thể hiện hình thức nội dung, hoạt động tác nghiệp dễ gây hiểu nhầm là báo, chủ yếu diễn ra trên môi trường điện tử. Còn đối với Tiêu chí nhận diện “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hóa” mạng xã hội, về hình thức, nội dung, kỹ thuật, hoạt động thể hiện gây nhầm lẫn là cơ quan báo chí hoặc một số tên miền sử dụng từ ngữ gây nhầm lẫn là cơ quan báo chí. Đối với biểu hiện “tư nhân hóa” trong hoạt động liên kết báo chí là cách mà cơ quan báo chí giao chuyên trang, chuyên mục, chương trình, kênh chương trình cho văn phòng đại diện, nhóm phóng viên hoặc đối tác hợp tác chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động, thực hiện liên doanh liên kết theo hướng người đứng đầu cơ quan báo chí buông lỏng quản lý, ủy quyền, chuyển giao quyền quản lý, điều hành, quyết định một phần hoặc toàn bộ nội dung chuyên trang, chuyên mục, chương trình, kênh chương trình liên kết trên thực tế cho đối tác để đổi lấy lợi ích.

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ Tiêu chí nhận diện “báo hóa” tạp chí, “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hóa” mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí nói trên, với mục đích nhằm giúp cơ quan chỉ đạo báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí ở Trung ương và địa phương, cơ quan chủ quản, các cơ quan báo chí và các tổ chức, cá nhân nhận diện, giám sát, khắc phục, chấn chỉnh, xử lý những dấu hiệu chệch hướng nhằm tạo ra môi trường lành mạnh, tạo ra cơ chế, chính sách hỗ trợ báo chí, truyền thông theo kịp sự phát triển của truyền thông hiện đại.

Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Quyết định số 1418 đến công chức, viên chức và người lao động của đơn vị được biết; đặc biệt là đối với bộ phận văn phòng và người được giao nhiệm vụ phát ngôn hoặc ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc giám sát, nhận diện “báo hoá” tạp chí, “báo hoá” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hoá” mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hoá” báo chí và những hoạt động báo chí trong lĩnh vực phụ trách để kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo quy định.

Phòng Truyền thông