Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023

Thứ Hai, 06-11-2023 / 2:23:41 Sáng
290 Lượt xem

Triển khai Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 18/10/2023 của UBND tỉnh về Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023, ngày 01/11/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 4042/KH-SNN đề nghị các đơn vị thuộc sở, trực thuộc sở căn cứ triển khai, thực hiện.


Theo đó, Kế hoạch nêu rõ mục đích , yêu cầu như sau: Tháng hành động là điểm nhấn, tạo nên một chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên phạm vi toàn tỉnh; thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em nhất là tại các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới, và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách và triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động.
Chủ đề của Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 là “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.

Theo đó, các đơn vị tham khảo Bộ nhận diện truyền thông và thông điệp tuyên truyền về Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới đồng thời, tham khảo các tranh cổ động, hình ảnh theo mẫu về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; bộ nhận diện truyền thông, các tài liệu tuyên truyền khác tại các trang thông tin điện tử của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk. Báo cáo kết quả thực hiện tháng hành động về Sở Nông nghiệp và PTNT

Thời gian thực hiện từ ngày 15/11/2023 đến ngày 15/12/2023.

Phòng Truyền thông