Triển khai Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Thứ Sáu, 04-06-2021 / 2:10:13 Sáng
913 Lượt xem

Nhằm đảm bảo hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2021 theo hướng thực hiện mục tiêu kép, gắn với chống dịch bệnh COVID-19; có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng và kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng chung tay phục hồi hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học; ngày 01/6/2021, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 4770/KH-UBND triển khai các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6/2021 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Tháng hành động vì môi trường năm 2021 với chủ đề “Phục hồi Hệ sinh thái”. Bắt đầu trong tháng 6 đến hết tháng 7/2021, các cơ quan, đơn vị, UBMTTQVN, các hội, đoàn thể của thành phố Buôn Ma thuột, các huyện và thị xã Buôn Hồ sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học… bằng các hình thức truyền thông trực tuyến như mạng xã hội, website để đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đồng thời, vận động nhân dân, các tổ chức, đoàn thể địa phương thực hiện các hoạt động như: Làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải; tuyên truyền, khuyến khích cộng đồng không sử dụng túi nilon khó phân huỷ và các sản phẩm nhựa dùng một lần; tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải; tập trung các nguồn lực để giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường từ chất thải gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế của người dân; khuyến khích tổ chức khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích của cộng đồng.

Phòng Truyền thông