Triển khai Thông báo số 73/CĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid 19

Thứ Năm, 24-03-2022 / 9:38:49 Sáng
402 Lượt xem

Ngày 23/3/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh ký ban hành Công văn số 2253/UBND-KGVX về việc triển khai Thông báo số 73/TB-VPCP ngày 15/3/2022 của văn phòng chính phủ về phòng chống dịchCOVID-19.

Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch

Theo đó, dự báo dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường, UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nâng cao vai trò, trách nhiệm, tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị chủ động triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội; tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan; luôn bám sát tình hình, thực tiễn để chủ động có biện pháp phù hợp bảo đảm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh COVID-19” theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh từng bước “bình thường hóa” với dịch bệnh COVID-19.

Trong phòng, chống dịch cần tiếp tục cải cách hành chính, kiên trì, bình tĩnh, chắc chắn, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không cầu toàn, không nóng vội. Tập trung thực hiện “đa mục tiêu”: Tiếp tục ngăn chặn dịch bệnh lây lan, không để quá tải hệ thống y tế, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng và không gây hoang mang trong Nhân dân; kiểm soát hiệu quả rủi ro, ngăn chặn tối đa tình trạng bệnh nhân chuyển nặng, tử vong; Thúc đẩy phục hồi nhanh và phát triển bền vững, tiếp tục bảo đảm ổn định kinh tế; giải quyết các vấn đề an sinh xã hội; bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh trong điều kiện thế giới có nhiều biến động phức tạp.

Tiếp tục kiên trì, tổ chức tốt việc thực hiện chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, kiểm soát các trường hợp nguy cơ cao, chuyển nặng, tử vong; tiếp tục thực hiện nghiêm công thức “5K+ vắc xin, thuốc điều trị + các biện pháp điều trị + công nghệ + đề cao ý thức người dân và các biện pháp khác”, vận dụng linh hoạt, hiệu quả trong phạm vi, điều kiện cụ thể tại cơ sở. Tăng cường ứng dụng CNTT, hoàn thiện các công nghệ phục vụ phòng, chống dịch dựa trên nền tảng cơ sở dữ liệu về dân cư.

Sở Y tế và UBND các cấp chỉ đạo “Thần tốc và thần tốc hơn nữa” trong việc tiêm chủng vắc-xin, tiếp tục “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để tiêm chủng, không để sót, lọt đối tượng trong chỉ định tiêm; phấn đấu hoàn thành tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi và tiêm mũi 2 cho người từ 12-18 tuổi trong tháng 3/2022; chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi ngay khi được phân bổ vắc-xin.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn để người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, tự bảo vệ bản thân và gia đình, cộng đồng.

Phòng Truyền thông