Triển khai Thông tư số 02/2021/TT-BTC, ngày 08/01/2021 của Bộ Tài chính

Thứ Tư, 20-01-2021 / 7:40:19 Sáng
1699 Lượt xem

Ngày 19/01/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 569/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Thông tư số 02/2021/TT-BTC, ngày 08/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy.

Theo đó, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện; trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện theo quy định. Thông tư số 02/2021/TT-BTC, ngày 08/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hiện đang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (địa chỉ http://www.daklak.gov.vn tại mục văn bản Quy phạm pháp luật).

Phòng Truyền thông