Triển khai thực hiện các giải pháp tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy

Thứ Hai, 27-02-2023 / 2:27:48 Sáng
363 Lượt xem

Ngày 24/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1440/UBND-NC gửi các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 196/BCA-X05 ngày 30/01/2023 của Bộ Công an về việc kiến nghị thực hiện các giải pháp về phòng cháy, chữa cháy

Chi tiết Công văn số 1440/UBND-NC xem tại đây

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về công tác PCCC và CNCH. Xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cần thiết để bảo vệ tính mạng, tài sản, sức khỏe của Nhân dân và trực tiếp phục vụ sự phát triển kinh tế – xã hội.

Sở Nông nghiệp và PTNT, phối hợp với các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan tăng cường thực hiện công tác PCCC rừng; tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức người dân về PCCC rừng; phân công lực lượng thường trực, tuần tra canh gác và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC rừng trong mùa khô; bổ sung, hoàn thiện, tổ chức thực tập phương án chữa cháy rừng.

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 15/9/2023.

Phòng Truyền thông