Triển khai thực hiện các Thông tư của Thanh tra Chính phủ

Thứ Sáu, 22-10-2021 / 2:31:37 Sáng
401 Lượt xem

Ngày 19/10/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10205/UBND-NC gửi các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện các Thông tư của Thanh tra Chính phủ,

Theo đó, UBND tỉnh giao các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ các Thông tư nêu trên, triển khai thực hiện, gồm:       

Thông tư số 04/2021/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân.

Thông tư số 05/2021/TT-TTCP quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

 Thông tư số 06/2021/TT-TTCP quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

 Thông tư số 07/2021/TT-TTCP quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Các Thông tư trên có tại Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ tại địa chỉ https://thanhtra.gov.vn/

Phòng Truyền thông