Triển khai thực hiện khai báo y tế điện tử phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR

Thứ Tư, 24-03-2021 / 1:33:44 Sáng
659 Lượt xem

Nhằm phát hiện các trường hợp lây nhiễm bệnh COVID-19, kịp thời khoanh vùng, cách ly, xử lý dịch bệnh COVID-19 có hiệu quả thông qua việc khai báo y tế điện tử bằng mã QR theo Công văn số 805/SYT-KHNVY ngày 16/3/2021 của Sở Y tế về việc phối hợp thực hiện khai báo y tế điện tử phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR Code; Ngày 23/3/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT  ban hành Công văn số 783/SNN-VP gửi các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc và hiệu quả Công văn số 805/SYT-KHNVY ngày 16/3/2021 của Sở Y tế V/v phối hợp thực hiện khai báo y tế điện tử phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR Code tại đơn vị.

2. Văn phòng Sở tham mưu tổ chức thực hiện Công văn số 805/SYT-KHNVY ngày 16/3/2021 của Sở Y tế tại trụ sở Sở – 47 Nguyễn Tất Thành.

Phòng Truyền thông