Triển khai thực hiện Quyết định số 04/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thứ Ba, 19-02-2019 / 2:55:24 Sáng
1123 Lượt xem

Ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh ban hành Công văn số 973/UBND-NC triển khai thực hiện Quyết định số 04/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm. Ngày 18/02/2019 Sở Nông nghiệp và PTNT có Công văn số 371/SNN-VP gửi các đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện như sau:

Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị tổ chức phổ biến Quyết định số 04/2019/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị biết để thực hiện những nội dung có liên quan theo quy định.

Quyết định số 04/2019/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ có thể xem và tải về trên cổng thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ: http://www.daklak.gov.vn hoặc trên mạng Internet.