Triển khai thực hiện Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ Hai, 22-04-2019 / 8:39:33 Sáng
1138 Lượt xem

Thực hiện Công văn số 2920/UBND-KT ngày 16/4/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. (được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, địa chỉ http://www.daklak.gov.vn); 

Ngày 22/4/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 1089/SNN-KHTC yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở nghiên cứu, thực hiện các nội dung nêu tại Điều 3 và Điều 4 Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; cụ thể gồm ba nội dung sau:

I. Danh mục các gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt (Liên quan đến lĩnh vực ngành Nông nghiệp và PTNT).

II. Quy trình lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

III. Tổ chức thực hiện.