Triển khai thực hiện Quyết định số 419/QĐ – UBND ngày 22/02/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk

Thứ Tư, 24-02-2021 / 1:37:26 Sáng
746 Lượt xem

Thực hiện Quyết định số 419/QĐ – UBND ngày 22/02/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh Đắk Lắk (Xem tại đây).

Ngày 23/2/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành công văn số 470/SNN-KHTC gửi các phòng, Ban, Chi cục, Trung tâm và các đơn vị thuộc Sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực được giao, căn cứ nội dung tại Quyết định nêu trên, đề nghị các phòng, Ban, Chi cục, Trung tâm và đơn vị thuộc Sở nghiên cứu áp dụng, triển khai thực hiện theo quy định. Trường hợp vượt thẩm quyền hoặc phát sinh các vướng mắc, đề nghị các đơn vị có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

Phòng Truyền thông