Triển khai thực hiện Thông tư số 37/2018/TT-BNNPTNT

Thứ Hai, 25-02-2019 / 3:38:03 Sáng
1282 Lượt xem

Thực hiện Công văn số 415/SNN-KHTC ngày 21/02/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về triển khai Thông tư số 37/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT  ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia. Căn cứ chức năng, lĩnh vực được giao đề nghị các Phòng, Ban, Chi cục, Trung tâm và các đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện một số nội dung sau:

– Nghiên cứu triển khai đúng Thông tư nêu trên; đồng thời trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, cần ưu tiên hướng dẫn, hỗ trợ phát triển sản xuất đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia.

– Nghiên cứu, đề xuất giải pháp cụ thể để thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị đối với các loại sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia, phù hợp với điều kiện của tỉnh.

Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị có văn bản phản ánh gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, kiến nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét, giải quyết.

Thông tư số 37/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT có thể xem và tải về tại đây