Triển khai tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân qua dịch vụ phản ảnh hiện trường trên địa bàn tỉnh

Thứ Sáu, 12-05-2023 / 4:01:39 Sáng
233 Lượt xem

Ngày 10/5/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3788/UBND-KGVX, gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân qua dịch vụ phản ánh hiện trường trên địa bàn toàn tỉnh.

Công văn số 3788/UBND-KGVX xem tại đây

Theo đó, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai việc tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân qua dịch vụ phản ánh hiện trường trên địa bàn bắt đầu từ ngày 15/5/2023. Căn cứ tình hình thực tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập “Tổ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân qua dịch vụ Phản ánh hiện trường” (Gọi tắt là Tổ xử lý phản ánh, kiến nghị) do Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố làm Tổ trưởng, thành viên là đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn. Tổ xử lý phản ánh, kiến nghị có trách nhiệm cập nhật danh sách cán bộ đầu mối tiếp nhận, cán bộ phụ trách xử lý phản ánh, kiến nghị của các phòng/ban chuyên môn, UBND xã/phường/thị trấn trực thuộc (gọi tắt là Cơ quan xử lý) và gửi văn bản về Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Đắk Lắk (viết tắt là DAK LAK IOC) trước ngày 20/5/2023 để cấu hình tài khoản đăng nhập, xử lý trên ứng dụng Đắk Lắk G và Cổng thông tin http://ioc.daklak.gov.vn/dieuhanh. Thực hiện tiếp nhận và chuyển phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân tới Cơ quan xử lý xuyên suốt 24/7 (24 giờ/ngày, 07 ngày/tuần) thông qua ứng dụng Đắk Lắk G hoặc Cổng thông tin http://ioc.daklak.gov.vn/dieuhanh. Trường hợp phản ánh kiến nghị thuộc thẩm quyền của sở, ban, ngành hoặc UBND huyện, thị xã, thành phố khác thì chuyển trả phản ánh về DAK LAK IOC kèm theo đề nghị cơ quan, đơn vị xử lý để chuyển tiếp tới cơ quan, đơn vị đó. Thực hiện kiểm tra kết quả (bằng hình ảnh, văn bản) do Cơ quan xử lý cung cấp và cập nhật lên hệ thống qua ứng dụng Đắk Lắk G hoặc cổng thông tin http://ioc.daklak.gov.vn/dieuhanh để DAK LAK IOC thông báo tới tổ chức, công dân và đăng tải lên cổng thông tin http://tuongtaccongdan.daklak.gov.vn. Bảo đảm an toàn thông tin trong việc xử lý, lưu trữ dữ liệu về phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức. Đối với phản ánh kiến nghị khẩn cấp cần giải quyết tức thời như: Hỏa hoạn, tai nạn; trộm cướp; mất an toàn, an ninh, trật tự,… có thể chuyển phản ánh trực tiếp qua đường dây nóng của các cơ quan, đơn vị.

Thực hiện tuyên truyền đến người dân biết và cài đặt ứng dụng Đắk Lắk trực tuyến để gửi phản ánh, kiến nghị lên hệ thống Phản ánh hiện trường, đồng thời triển khai tới các đơn vị trực thuộc của đơn vị mình tiếp nhận, xử lý. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh của tổ chức, công dân qua dịch vụ Phản ánh hiện trường trên các lĩnh vực sau: An toàn giao thông; An ninh trật tự; Hạ tầng đô thị; Trật tự đô thị; Môi trường; Quy định hành chính; Công vụ, công chức; Doanh nghiệp vướng mắc; An toàn thực phẩm; Đất đai, xây dựng; Hàng hóa, dịch vụ, tiêu dùng; Phản hồi thông tin báo nêu; Hiến kế xây dựng thành phố thông minh; Bảo vệ trẻ em; Các lĩnh vực khác thực hiện theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh tại từng thời điểm.

Giao các Sở, ban, ngành chủ động phối hợp hỗ trợ UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác xử lý phản ánh, kiến nghị khi có nội dung liên quan. Các nội dung khác ngoài nội dung Công văn này tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 1218/QĐ-UBND của UBND tỉnh; đồng thời, Quy trình xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân qua dịch vụ Phản ánh hiện trường đã được Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn tại Công văn số 731/STTTT-IOC ngày 27/04/2023.

Minh Đức, phòng Truyền thông