Triển khai ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số

Thứ Năm, 03-06-2021 / 1:13:49 Sáng
611 Lượt xem

Tin liên quan:

Hướng dẫn cài đặt, đăng nhập ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID)

Hướng dẫn tra cứu BHXH trên ứng dụng VssID

Ngày 02/6/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4783/UBND-KGVX, gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Bưu điện tỉnh; Báo Đắk Lắk; Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc triển khai ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số.

VssID – Bảo hiểm xã hội số là ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, được cung cấp trên Google Play cho thiết bị sử dụng hệ điều hành Android và AppStore cho thiết bị sử dụng hệ điều hành IOS của Apple. Ứng dụng VssID xây dựng nhằm thiết lập kênh giao tiếp và tạo điều kiện cho người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng, từng bước thực hiện việc thay thế Sổ BHXH, Thẻ BHYT giấy như hiện nay. Từ ngày 01/6/2021, người tham gia BHYT được sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID thay thế cho việc sử dụng thẻ BHYT giấy khi đi khám, chữa bệnh. Để đẩy mạnh việc ứng dụng VssID trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh có ý kiến Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, lộ trình để tuyên truyền, giải đáp, hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh. Triển khai kịp thời các tiện ích mới, các dịch vụ công trực tuyến mới trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN để các tổ chức và người dân có điều kiện tiếp cận. Tăng cường công tác hướng dẫn cài đặt giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN…

Giao các Sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ và hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID để phổ biến, quán triệt và yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị thực hiện đăng ký tài khoản, cài đặt và sử dụng VssID; báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Bảo hiểm xã hội tỉnh) để tổng hợp trước ngày 31/7/2021. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

Giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/6/2021, người bệnh BHYT đến khám, chữa bệnh được sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID thay thế cho việc sử dụng thẻ BHYT giấy. Các cơ sở khám, chữa bệnh sử dụng đầu đọc để quét mã QR-Code hoặc ghi trực tiếp số thẻ BHYT trên ứng dụng VssID; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động, các doanh nghiệp yêu cầu người lao động thực hiện đăng ký tài khoản, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID… Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện tuyên truyền, vận động, hướng dẫn giáo viên, người lao động, học sinh, sinh viên thuộc các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh thực hiện đăng ký tài khoản, cài đặt và sử dụng VssID. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về ý nghĩa, lợi ích, tính năng của ứng dụng VssID để vận động người dân tích cực tham gia cài đặt ứng dụng VssID trên thiết bị di động.

Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với cơ quan BHXH triển khai tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân trên địa bàn đăng ký tài khoản, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID. Yêu cầu 100% đại lý thu BHXH, BHYT xã, phường, thị trấn cài đặt và đăng ký sử dụng ứng dụng VssID; Bưu điện tỉnh chỉ đạo Bưu điện các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với cơ quan BHXH triển khai tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người tham gia BHYT đăng ký tài khoản, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID. Yêu cầu 100% đại lý thu BHXH, BHYT cài đặt và đăng ký sử dụng ứng dụng VssID.

Phòng Truyền thông