Đắk Lắk: trồng 1.770 ha rừng trong năm 2020

Thứ Ba, 16-06-2020 / 7:30:04 Sáng
1037 Lượt xem

Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết, trong năm 2020, toàn tỉnh sẽ trồng mới 1.770 ha rừng; trong đó có 80 ha rừng phòng hộ, 15 ha rừng đặc dụng, 1.675 ha rừng sản xuất.

Hiện nay, các đơn vị đăng ký trồng rừng đã phát dọn thực bì, chuẩn bị đất và cây giống chờ thời tiết thuận lợi để xuống giống trồng rừng. Thời vụ trồng rừng trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 11 hằng năm. Nguồn vốn để trồng rừng chủ yếu là vốn tự có và vốn vay của các doanh nghiệp, còn lại là vốn từ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh để trồng rừng thay thế.

Người dân chăm sóc cây keo giống để chuẩn bị trồng rừng ở huyện

Người dân chăm sóc cây keo giống để chuẩn bị trồng rừng ở huyện M’Đrắk

Được biết, toàn tỉnh hiện có 68.768,3 ha rừng trồng, riêng năm 2019 trồng mới được 2.262,9 ha, vượt 92% so với kế hoạch đăng ký ban đầu là 1.177,8 ha rừng.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk

Theo: baodaklak