Chương trình trồng cây phân tán năm 2018 trên địa bàn huyện Krông Buk, Krông Năng và Ea H’Leo từ nguồn tiền Dịch vụ môi trường rừng

Thứ Ba, 31-07-2018 / 1:52:28 Sáng
1438 Lượt xem

Thực hiện phương án hỗ trợ trồng cây phân tán theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1473/UBND-NNMT ngày 26/02/2018. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã xây dựng phương án và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 27/6/2018. Theo đó Quỹ tỉnh đã giao cho Chi nhánh Quỹ liên huyện Krông Năng – Ea H’leo hỗ trợ, kiểm tra giám sát chương trình trồng cây phân tán tại các cơ quan, trường học, trạm y tế, các nhà văn hóa thôn buôn, sân vận động, các trục đường giao thông nông thôn, vườn rẫy các hộ dân…trên đại bàn các xã thuộc 3 huyện là Krông Buk, Ea H’leo và Krông Năng.

Trồng cây phân tán tại huyện Krông Năng. Ảnh: Thanh Tuấn

Trên cơ sở điều kiện lập địa, thực tế tại từng địa phương đơn vị và dựa trên nhu cầu đăng ký trồng cây phân tán của UBND các huyện. Tổng số cây được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng hỗ trợ  cho các huyện như sau: Huyện Ea H’leo: 4.330 cây; Huyện Krông Năng: 4.578 cây; Huyện Krông Buk: 860 cây. Tại Huyện Ea H’leo và Krông Năng việc trồng cây phân tán được triển khai trên hầu hết các xã trên toàn huyện. Tại huyện Krông Buk, được triển khai tại 3 xã là Cư Pơng, Cư Né, Ea Sin; Ban chỉ  huy quân sự huyện Krông Buk và Phòng kinh tế hạ tầng Krông Buk. Quỹ bảo Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã giao cho Chi nhánh Quỹ liên huyện Krông Năng – Ea H’leo hỗ trợ kỹ thuật, kiểm tra, giám sát công tác trồng cây phân tán.

Giao cây để thực hiện trồng tại huyên Krông Buk.  Ảnh: Thanh Tuấn 

Sau khi nhận được cây giống, do bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu chưa thể thực hiện trồng ngay nên số cây đã được bảo quản theo đúng quy định. Khi  thời tiết thuận lợi các đoàn thể và nhân dân các địa phương được hỗ trợ cây giống đã tích cực tiến hành thực hiện trồng dưới sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.

Bên cạnh đó, Chi nhánh Quỹ liên huyện Krông Năng – Ea H’leo cũng đã phối hợp với cán bộ Hạt kiểm lâm huyện, cán bộ phòng Nông nghiệp và PTNT, Địa chính các xã kiểm tra, giám sát việc trồng cây đúng theo phương án đã được phê duyệt. Đến nay chương trình trồng cây phân tán trên địa bàn 3 huyện về cơ bản đã được hoàn thành.

Giao cây tại vườn giống Ea H’leo.  Ảnh: Thanh Tuấn

Chương trình trồng cây phân tán đã đóng góp một phần đáng kể vào bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, đồng thời có tác dụng phòng hộ, điều hòa khí hậu cho các vùng dân cư. Thông qua đó chương trình không chỉ đẩy mạnh công tác bảo vệ, phát triển rừng mà còn góp phần bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp.

Tin: Huỳnh Lài – phòng Truyền thông