Trồng cây phân tán năm 2023 tại Ban Quản lý Lịch sử – Văn hoá – Môi trường Hồ Lắk

Thứ Năm, 06-07-2023 / 6:40:12 Sáng
249 Lượt xem

Ngày 05/7/2023, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã phối hợp với Ban quản lý Lịch sử – Văn Hoá – Môi trường Hồ Lắk tổ chức hoạt động trồng cây phân tán nhằm thực hiện Phương án trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2023, góp phần thực hiện Đề án “Một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” của Thủ tướng Chính phủ và triển khai thực hiện Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng giai đoạn 2021-2030 của Ban quản lý Lịch sử – Văn Hoá – Môi trường Hồ Lắk.

Tham dự hoạt động có đại diện Lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của hai đơn vị và 100 hộ nhận khoán rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng của Ban quản lý Lịch sử – Văn Hoá – Môi trường Hồ Lắk.

Cây phân tán được trồng tại tuyến đường vào Khu nuôi nhốt động vật hoang dã của Ban quản lý Lịch sử – Văn Hoá – Môi trường Hồ Lắk. Cây giống do Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh hỗ trợ với số lượng là 550 cây sao đen. Cũng tại hoạt động này, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã tặng 100 mũ lưỡi trai cho người dân có tham gia nhận khoán quản lý bảo vệ rừng của Ban quản lý Lịch sử – Văn Hoá – Môi trường Hồ Lắk nhằm khích lệ tinh thần tham gia trồng cây và bảo vệ diện tích rừng nhận khoán.

Từ năm 2020 đến nay, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã cùng đồng hành và hỗ trợ cho Ban quản lý Lịch sử – Văn Hoá – Môi trường Hồ Lắk trong nhiều hoạt động trồng cây phân tán, qua đó đã góp phần tăng cường mối quan hệ, thắt chặt tình đoàn kết của hai đơn vị, cùng nhau tuyên truyền, phổ biến và thực hiện để phong trào trồng cây ngày càng lan rộng, phát triển và đạt hiệu quả, mang lại giá trị cảnh quan, giá trị tinh thần, cải thiện môi trường sống, môi trường làm việc, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa./.

Trần Liên Hiệp, Phòng Kế hoạch – Tổng hợp