Trồng cây phân tán năm 2023 tại huyện Ea H’leo

Thứ Năm, 06-07-2023 / 2:56:05 Sáng
406 Lượt xem

Năm 2023, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tiếp tục được UBND tỉnh giao là chủ đầu tư, được sử dụng nguồn thu tiền DVMTR để hỗ trợ chương trình trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh.

Để có cơ sở cho Quỹ tỉnh lập phương án hỗ trợ trồng cây phân tán năm 2023 từ nguồn thu tiền DVMTR trình cấp thẩm quyền thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã có Công văn số 434/QBVR-KTTH ngày 20/12/2022 thông báo cho các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký trồng cây phân tán năm 2023 để tổng hợp. Ngày 04/5/2023, UBND tỉnh phê duyệt đã phê duyệt phương án hỗ trợ trồng cây phân tán năm 2023 tại Quyết định 817/QĐ-UBND.

Nhằm triển khai có hiệu quả Phương án hỗ trợ trồng cây phân tán trên địa bàn huyện Ea H’leo năm 2023, Chi nhánh Quỹ liên huyện Ea H’leo –Krông Buk đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị được hỗ trợ trồng cây phân tán năm 2023 triển khai, thực hiện một số nội dung như xây dựng kế hoạch trồng, huy động lực lượng đào hố, chuẩn bị cây chống, các công cụ, dụng cụ và các điều kiện khác, để tổ chức trồng và thực  hiện việc chăm sóc, quản lý, bảo vệ cây phân tán sau khi trồng theo đúng quy trình kỹ thuật của Phương án được phê duyệt.

Ngày 5/7/2023, Chi nhánh Quỹ liên huyện Ea H’leo –Krông Buk đã cử cán bộ giám sát việc giao cây giống (sao đen) cho các địa phương, đơn vị (thị trấn Ea Đrăng 135 cây, xã Ea Nam 600 cây, xã Ea Khăl 100 cây, xã Ea Hiao 400 cây, xã Ea Wy 500 cây, xã Ea H’leo 900 cây, Trung đoàn 66 đóng chân trên địa bàn 1.000 cây và Phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện là 200 cây)

Ngay sau khi nhận cây giống, Chi nhánh Quỹ liên huyện Ea H’leo –Krông Buk đề nghị các địa phương, đơn vị lợi dụng thời tiết đang thuận lợi tổ chức trồng ngay, chọn địa điểm thích hợp để tổ chức lễ phát động trồng cây (nếu có), nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn về ý nghĩa, lợi ích của việc trồng, chăm sóc cây xanh, nâng cao ý thức của nhân dân trong việc xây dựng môi trường sống, tham gia tích cực bảo vệ và trồng, chăm sóc cây xanh, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường.

Chi nhánh Quỹ liên huyện Ea H’leo –Krông Buk sẽ cử cán bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát về số lượng, chất lượng sinh trưởng và phát triển cây phân tán trên địa bàn .

Lê Thanh Tuấn, CN Quỹ liên huyện Ea H’leo –Krông Buk