Truyền thông chính sách, pháp luật của Bộ Nội vụ qua mạng xã hội Zalo

Thứ Sáu, 28-06-2024 / 12:28:57 Sáng
65 Lượt xem

Ngày 25/6/2024, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn số 5570/UBND-TH, về việc truyền thông chính sách, pháp luật của Bộ Nội vụ qua mạng xã hội Zalo.

Công văn số 5570/UBND-TH xem tại đây

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biến kênh Zalo OA của Bộ Nội vụ đến toàn thể công, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương; phối hợp quét mã QR Code Zalo OA của Bộ Nội vụ để theo dõi hoặc quan tâm.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc quyền quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương đặt Mã QR Code Zalo OA của Bộ Nội vụ ở Bộ phận Một cửa, trang chủ Website; Cổng thông tin điện tử của tỉnh để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và doanh nghiệp dễ tiếp cận và quan tâm.

Quỹ Bảo vệ và PTR