Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

Thứ Tư, 22-09-2021 / 6:50:54 Sáng
481 Lượt xem

Ngày 21/9/2021, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch số 9070/KH-UBND về tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021.

Với chủ đề: Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch COVID-19; chuyển đổi số để xây dựng thành công một xã hội học tập mới; thi đua đẩy nhanh mức độ trưởng thành chuyển đổi số tại địa phương, đơn vị và cộng đồng, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 được phát động trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 01-07/10/2021.

Các hoạt động trong Tuần lễ sẽ tập trung đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cổng thông tin điện tử của đơn vị, tổ chức liên quan, các trang mạng xã hội về tầm quan trọng, vai trò của chuyển đổi số trong việc cung ứng cơ hội học tập suốt đời cho mọi người trong bối cảnh giãn cách xã hội.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tổ chức các hoạt động dạy, học và các hoạt động thư viện trong các cơ sở giáo dục; tổ chức các lớp, khoá học trực tuyến miễn học phí/học phí thấp cho trẻ em và người lớn… trong đó lồng ghép, giới thiệu các nội dung học tập, bài học và học liệu phù hợp với từng nhóm đối tượng người học thông qua các phần mềm trực tuyến; thành lập các câu lạc bộ, diễn đàn, cuộc thi trực tuyến… nhằm tạo điều kiện để mọi người dân được tham gia hoạt động học tập, giao lưu lành mạnh, bổ ích, giúp tăng cường kết nối và góp phần đảm bảo sức khoẻ tinh thần và thể chất của người dân trong bối cảnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí ngoài trời bị hạn chế do đại dịch COVID-19.

Bà H’ Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020

UBND tỉnh khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ phối hợp, đồng hành, tài trợ cho các tổ chức, cơ sở giáo dục triển khai các lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách an toàn, hiệu quả cho học sinh, phụ huynh, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn; tổ chức các diễn đàn, cuộc thi về chủ đề công dân học tập, công dân toàn cầu giúp học sinh và người dân tìm hiểu về các kỹ năng và năng lực thiết yếu của công dân trong thời đại số hóa và toàn cầu hóa.

Khuyến khích các thư viện công cộng, thư viện nhà trường, thư viện của trung tâm học tập cộng đồng trong cùng một khu vực cộng đồng dân cư hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau về cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện, kinh nghiệm quản lý, nguồn nhân lực…; tăng cường các hoạt động khuyến đọc, triển khai các mô hình đọc sách/chia sẻ tri thức liên thế hệ, luân chuyển sách, báo, tài liệu giấy và tài liệu số với nhau; đồng thời tích cực tham gia các diễn đàn giáo dục, hội thảo, hội nghị trực tuyến của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên hợp quốc (UNESCO) tại địa chỉ https://uil.unesco.org để giao lưu, tìm hiểu thông tin và chia sẻ kinh nghiệm với các thành phố, quốc gia khác trên thế giới về cách tận dụng các nền tảng số để tổ chức các hoạt động học tập và giáo dục không chính quy và phi chính quy, phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân trong bối cảnh đại dịch
COVID-19.

UBND tỉnh giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh, các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch với các nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19…

Phòng Truyền thông