Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023

Thứ Năm, 28-09-2023 / 1:19:09 Sáng
293 Lượt xem

Ngày 26/9/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 với chủ đề “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số”.

Kế hoạch số 154/KH-UBND xem tại đây

Theo đó, Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về năng lực tự học trong kỷ nguyên số; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ, xây dựng, cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời đa dạng, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; đặc biệt là yêu cầu xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số góp phần thực hiện thành công phong trào thi đua “Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”.

Tuần lễ được phát động trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 02/10/2023 đến hết ngày 08/10/2023.

Đối với cấp tỉnh, tổ chức Lễ Khai mạc theo hình thức trực tiếp; Lễ Khai mạc lúc 8g00 phút, ngày 02/10/2023 (Thứ Hai); Tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk (Số 02 đường Hùng Vương, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Đối với cấp huyện: Căn cứ vào tình hình thực tế địa phương, UBND các huyện chỉ đạo triển khai Tuần lễ với hình thức, nội dung phù hợp. 

Một số nội dung hoạt động trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 như: Đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các Cổng thông tin điện tử của đơn vị, tổ chức liên quan, các trang mạng xã hội về tầm quan trọng và vai trò của việc xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số nâng cao chất lượng học tập suốt đời cho mọi người; treo băng rôn, khẩu hiệu tại các cơ sở giáo dục, các công xưởng, nhà máy, văn phòng, cơ quan và nơi công cộng; tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ để người dân biết và tham gia; tổ chức Lễ Khai mạc Tuần lễ có sự tham gia của đại diện Lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp có liên quan; đại diện các cơ sở giáo dục, các thiết chế văn hóa, các cơ quan thông tin đại chúng; đại diện các tầng lớp Nhân dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn…

Quỹ BV&PTR Đắk lắk