Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2023 là “Từ ứng phó đến hành động sớm”

Thứ Ba, 16-05-2023 / 1:33:31 Sáng
390 Lượt xem

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Cơ quan thường trực phòng chống thiên tai của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh vừa ban hành văn bản số 1600/SNN-PCTT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai gửi Các Sở, ban, ngành của tỉnh; Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh; UBND, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN các huyện, thị xã, thành phố; Các đơn vị trực thuộc Sở quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện.

Ngày 13/02/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 173/QĐ-TTg về Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai; theo đó, hàng năm lấy tuần lễ từ ngày 15 đến 22 tháng 5 làm Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai, với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai để xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 10/5/2023 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – cơ quan thường trực phòng chống thiên tai của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh triển khai một số nội dung cụ thể như sau:

Chủ đề Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2023 là “Từ ứng phó đến hành động sớm”. Thời gian thực hiện tập trung trong tháng 5/2023.

Mục tiêu của Tuần lễ Quốc gia năm 2023 là tăng cường thông tin truyền thông, nâng cao năng lực cộng đồng; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương trong công tác phòng chống thiên tai; sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai năm 2023. Đồng thời đề cao vai trò, trách nhiệm trong năm Việt Nam làm Chủ tịch Ủy ban ASEAN về Quản lý thiên tai.

Về nội dung thực hiện:

a) Các Sở, ban, ngành của tỉnh:

– Căn cứ nội dung Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 10/5/2023 của UBND tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp để hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023.

– Tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông phù hợp tới công chức, viên chức, người lao động và các cơ quan trực thuộc về công tác phòng chống thiên tai.

b) Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh:

– Chỉ đạo, hướng dẫn Ban Đại diện Hội Người cao tuổi các cấp tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023.

– Phối hợp thực hiện phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng, tránh với các loại hình thiên tai phổ biến tới cộng đồng.

c) UBND, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN các huyện, thị xã Buôn Hồ, thành phố Buôn Ma Thuột:

– Căn cứ Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 10/5/2023 của UBND tỉnh, chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại địa phương để hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023 và kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai (22/5/1946 – 22/5/2023).

– Chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông thông qua hệ thống đài truyền hình, truyền thanh, cơ quan báo chí địa phương và Trang thông tin phòng chống thiên tai của huyện, xã (facebook) về chủ đề, mục đích ý nghĩa của Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2023; Tình hình thiên tai và giải pháp phòng tránh với các loại hình thiên tai phổ biến tại địa phương; Thư của Chủ tịch nước.

– Phối hợp với Ban Đại diện Hội Người cao tuổi cấp huyện hướng dẫn già làng, trưởng bản và người cao tuổi có uy tín trong cộng đồng tuyên truyền tới người dân về phòng, chống thiên tai tại cơ sở.

d) Các đơn vị trực thuộc Sở: Căn cứ điều kiện thực tế tại đơn vị và nội dung Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 10/5/2023 của UBND tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Giao Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh chủ trì phối hợp với Văn phòng Sở tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2023 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5. Kinh phí: Các cơ quan, đơn vị chủ động cân đối, bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước, quỹ phòng, chống thiên tai và các nguồn kinh phí hợp pháp khác hoặc huy động từ nguồn vốn xã hội hóa.

(Tài liệu phục vụ công tác thông tin truyền thông trong Tuần lễ được đăng tải tại website: http://phongchongthientai.daklak.gov.vn/).

6. Các địa phương, đơn vị báo cáo kết quả triển khai hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2023 về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh) trước ngày 02/6/2023 để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai theo quy định.

Hồ Thị Hồng, phòng Truyền thông