Tuyên truyền công tác Quản lý bảo vệ rừng và lồng ghép chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Ea H’leo .

Thứ Sáu, 26-10-2018 / 3:54:42 Sáng
1375 Lượt xem

Hưởng ứng đợt cao điểm phát động phong trào toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Ea H’lleo đồng thời phổ biến chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đến với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn trên địa bàn các xã được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng. Ngày 24/10/ 2018, Hạt Kiểm lâm huyện Ea H’leo phối hợp với Chi nhánh Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng liên huyện Ea H’lleo – Krông Năng, UBND xã Ea Hiao đã tổ chức họp dân để tuyên truyền về công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, phổ biến các văn bản về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Tại buổi tuyên truyền cán bộ Hạt kiểm lâm và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng chi nhánh Ea H’Leo đã truyền đạt các nội dung về tầm quan trọng của rừng đối với đời sống xã hội hiện nay, công tác phòng chống cháy rừng; các văn bản về chính sách chi trả DVMTR, đối tượng và loại dịch vụ phải trả tiền DVMTR, đối tượng được chi trả tiền DVMTR. Tuyên truyền về trách nhiệm của hộ nhận khoán bảo vệ rừng; đồng thời cũng nói rõ quyền lợi hộ nhận khoán bảo vệ rừng được hưởng trong năm.

Cán bộ Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng và Hạt kiểm lâm Huyện Ea H’Leo trong một buổi tuyên truyền với Già làng, trưởng bản về công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR .

Đối với chính sách chi trả DVMTR, đây là động lực mới, đòn bẩy đưa công tác quản lý bảo vệ rừng đạt kết quả tốt nên Quỹ tỉnh thường xuyên phối hợp với Hạt Kiểm lâm tham mưu chính quyền làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến nội dung Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; cố gắng truyền đạt cho người dân nhận thức được ý nghĩa, quyền lợi, trách nhiệm của cá nhân và cộng đồng trong việc chung tay quản lý bảo vệ rừng.

Cán bộ kỹ thuật Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng và Hạt kiểm lâm Huyện Ea H’Leo rà soát xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng tại xã Ea Hiao năm 2018

Thông qua buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và PCCC rừng, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCC rừng. Từng bước đưa nghề rừng phát triển đúng hướng, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Tin: Thanh Tuấn, CN Ea H’leo-Krông Năng