Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024

Thứ Hai, 29-01-2024 / 1:24:12 Sáng
367 Lượt xem

Ngày 25/01/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 700/UBND-KGVX gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Kế hoạch số 198-KH/TU ngày 23/01/2024 của Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2024.

UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch số 198-KH/TU và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024 đảm bảo ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tại Kế hoạch số 198-KH/TU, hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2024; Cụ thể:

Tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước; tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội XIII của Đảng.

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, như: Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024) và đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn; Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024); Kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2024); Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2024); Kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 -19/8/2024) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2024).

Tuyên truyền kỷ niệm năm tròn sự kiện lịch sử quan trọng, như: Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt  Nam (22/12/1944 – 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 -22/12/2024); Kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979 – 07/01/2024); Kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2024) và 55 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 – 02/9/2024); Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024); Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 – 21/7/2024); Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Bình Giã (02/12/1964 -02/12/2024); Kỷ niệm 45 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17/2/1979 – 17/2/2024); Kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2024).

Tuyên truyền kỷ niệm năm tròn ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam: Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú (01/5/1904 – 01/5/2024), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914 – 01/01/2024); Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (02/4/1904 – 02/4/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 – 01/6/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Tuyên truyền các ngày kỷ niệm quan trọng của tỉnh: Kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904-22/11/2024); Kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940-23/11/2024).

Quỹ Bảo vệ và PTR