Tuyên truyền sử dụng ứng dụng i-Speed để nâng cao chất lượng dịch vụ di động 4G

Thứ Ba, 11-06-2024 / 9:11:20 Sáng
49 Lượt xem

Để nâng cao chất lượng dịch vụ truy nhập Internet di động 4G, đảm bảo tốc độ tải xuống trung bình tối thiểu 40 Mbps ở mọi khu vực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, ngày 05/6/2024 UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn số 4926/UBND-KGVX về việc tuyên truyền sử dụng ứng dụng i-speed để nâng cao chất lượng dịch vụ di động 4G; ngày 06/6/2024, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản số 1042/STTTT-BCVT đề nghị các Sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể – chính trị – xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn, cơ quan báo đài trên địa bàn tỉnh thực hiện, cụ thể như sau:

Công văn số 4926/UBND-KGVX xem tại đây

Công văn số 1042/STTTT-BCVT xem tại đây

Các Sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể – chính trị – xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn, cơ quan báo đài trên địa bàn tỉnh vận động công chức, viên chức, đoàn thành niên, tổ công nghệ số cộng đồng, người lao động chủ động cài đặt và sử dụng công cụ i-Speed để đo lường, đánh giá chất lượng dịch vụ truy nhập Internet di động 4G; đồng thời tham gia hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng công cụ i-Speed để đo lường, đánh giá chất lượng dịch vụ Internet di động 4G;

Tổng hợp số công chức, viên chức, người lao động cài đặt i-Speed/ tổng số người thuộc cơ quan, đơn vị…, định kỳ hàng tháng báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 13 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Đắk Lắk xem xét, chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ truy nhập Internet di động 4G, đảm bảo tốc độ tải xuống trung bình tối thiểu 40 Mbps ở mọi khu vực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Hướng dẫn đo lường, đánh giá chất lượng dịch vụ truy nhập Internet di động 4G:

  1. Băng rộng cố định: https://speedtest.vn/thong-ke-co-dinh ; Băng rộng di động: https://speedtest.vn/thong-ke-didong;
  2. Hướng dẫn cài đặt ứng dụng (app) chi tiết trên website https://speedtest.vn/gioi-thieu
  3. Đầu mối liên hệ hướng dẫn khi có khó khăn, vướng mắc trong việc cài đặt và sử dụng i-Speed: Ông Lê Xuân Ngọc Trung tâm Internet Việt Nam (email: ngoclx@vnnic.vn, SĐT: 0915400979);
  4. Đầu mối liên hệ của Cục Viễn thông: Ông Nguyễn Tuấn Vinh (email: vinhnt@vnta.gov.vn, SĐT: 0989148148);

Đầu mối liên hệ của Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk: Ông Võ Xuân Quang (email: quangvx@tttt.daklak.gov.vn, SĐT: 0987309307).

Quỹ Bảo vệ và PTR