Tuyên truyền tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904-22/11/2024)

Thứ Ba, 04-07-2023 / 7:16:45 Sáng
528 Lượt xem

Ngày 30/6/2023, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT ký ban hành văn bản số 2314/SNN-VP gửi các Phòng, Chi cục, Trung tâm, đơn vị trực thuộc Sở triển khai Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 23/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động kỹ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904-22/11/2024). 

Năm 2024, cùng với việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk sẽ long trọng tổ chức kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh (22/11/1904 -22/11/2024).

Đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của tỉnh; là dịp để tổng kết, nhìn nhận, đánh giá, khẳng định những kết quả đạt được qua 120 năm xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk với nhiều thành tựu nổi bật, toàn diện. Qua đó, củng cố niềm tin, niềm tự hào, khích lệ, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Đắk Lắk, tỉnh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, sự năng động và khát vọng đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, phần đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lằn thứ XVII, xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc, xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên. Cấp Ủy Chi bộ, Ban Giám đốc Quỹ Bảo vệ và PTR tỉnh Đắk Lắk tuyên truyền đến các đảng viên, người lao động trong cơ quan thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 23/6/2023 Chỉ chị của Ban Thường vụ tỉnh Ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904-22/11/2024).
Để các hoạt động kỷ niệm 120 năm tương xứng với ý nghĩa lịch sử, gắn với 84 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (23/11/1940 – 23/11/2024), phù hợp với đặc điểm tình hình của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
Đầy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về tỉnh thần yêu nước, truyền thống cách mạng của tỉnh Đắk Lắk qua 120 năm xây dựng và phát triển; nêu bật những thành tựu to lớn, dấu ấn quan trọng và những bài học lịch sử của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là những thành tựu trong công cuộc đổi mới đất nước. Tổ chức sinh hoạt chính trị trong toàn tỉnh bắt đầu từ ngày 10/3/2024 đến hết năm 2024, trong đó tập trung cao điểm vào Quý IV-2024.
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh một cách phong phú, sinh động, an toàn, trang trọng, tiết kiệm, có chiều sâu, nhằm tạo không khí phấn khởi của ngày hội toàn dân hướng về cội nguồn; động viên cán bộ, đảng viên, quân và dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn do những tác động của đại dịch COVID-19, của tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều thách thức tác động đến phạm vi đất nước và tỉnh… phần đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021 – 2025, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.
Tổ chức đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh với Chủ đề “khát vọng xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc” gắn với đầy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Thời gian bắt đầu từ ngày 10/3/2024, tổng kết vào ngày 22/11/2024. Đợt thi đua cần đảm bảo thiết thực, có tổng kết, khen thưởng. Thông qua phát động thi đua tiếp tục đầy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm, các chương trình mục tiêu quốc gia để sớm phát huy hiệu quả sau đầu tư. Mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị lựa chọn, triển khai xây dựng ít nhất 01 mô hình tiêu biểu, 01 công trình thiết thực chào mừng Kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh, tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đảm bảo nội dung cốt lõi của phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên, quân và dân các dân tộc trong tỉnh phải gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Chú trọng xây dựng, nhân rộng, tôn vinh các mô hình tập thể và cá nhân tiêu biểu, những gương điển hình tiên tiến, đột phá, sáng tạo trong học tập, lao động, sản xuất, công tác và có nhiều đóng góp vì sự phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh của tỉnh trong thời gian qua.
Hướng đến kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904-22/11/2024), Cấp ủy Chi bộ, Ban Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh yêu cầu Cán bộ, NLĐ Quỹ tỉnh tuyên truyền, tích cực hưởng ứng thi đua lập thành tích, thực hiện cải cách hành chính, đồi mới, sáng tạo trong công tác, … nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, thúc đẩy hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

Phòng Truyền thông