Tuyên truyền và tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam”

Thứ Ba, 18-06-2024 / 12:47:02 Sáng
159 Lượt xem

Nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp các quy định pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử, ngày 11/6/2024 UBND tỉnh Đắk Lắk ký ban hành Công văn số 5130/UBND-NC ngày 07/6/2024 về tuyên truyền và tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” .

Chi tiết Công văn số 5130/UBND-NC xem tại đây

Kế hoạch số 2950/KH-QLHC-TTDLDC xem tại đây và thể lệ cuộc thi xem tại đây

Theo Kế hoạch số 2950/KH-QLHC-TTDLDC ngày 11/4/2024 của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an về Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiếu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam”, Cuộc thi được tổ chức qua 02 hình thức: thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm trên VNeID và thi viết.

Đối với trắc nghiệm trên VNeID, từ 01/6/2024 đến hết ngày 31/12/2024 Ban tổ chức sẽ tổ chức theo từng kỳ và thông báo trên ứng dụng VNeID dành cho đối tượng dự thi là công dân Việt Nam đã đăng ký sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (trừ thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ giúp việc và những bộ phận có liên quan trực tiếp vào quá trình tổ chức cuộc thi). Nội dung thi là pháp luật quy định về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam. 

Đối với thi viết: đối tượng dự thi là tập thể, cá nhân (trừ thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ giúp việc, Tổ thư ký và cá nhân tổ chức liên quan trực tiếp đến tổ chức cuộc thi; các tập thể, cá nhân đã tham gia Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật Căn cước trong Công an tỉnh Khánh Hòa”; các bài thi đã tham gia tại các cuộc thi khác tương tự). Bài dự thi thể hiện dưới hình thức thi viết bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên khổ giấy A4, không photocopy, video, clip, khuyến khích các hình thức sáng tạo, ứng dụng công nghệ để tham gia cuộc thi. Nội dung thi là các quy định về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Luật Căn cước năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cuộc thi viết được tổ chức từ ngày 10/6/2024 đến ngày 05/7/2024, công bố kết quả và trao giải vào ngày 20/7/2024. Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức sẽ trao 24 giải thưởng (12 giải tập thể và 12 giả cá nhân). Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ gửi bài thi đạt giải nhất về Bộ Công an để tham gia vòng chung khảo toàn quốc.

Thông qua cuộc thi nhằm đẩy  mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về tìm hiểu các quy định của pháp luật về căn cước, định danh và xác thực thực điện tử của Việt Nam; ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy tiện ích của ứng dụng VNeID thực sự trở thành công cụ số thiết thực của người dân để hưởng ứng, nghiên cứu, tìm hiểu về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về căn cước, định danh và xác thực điện tử.

Quỹ Bảo vệ và PTR tỉnh