UBND tỉnh ban hành Chỉ thị tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, phát triển rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn tỉnh

Thứ Năm, 05-01-2023 / 7:50:37 Sáng
269 Lượt xem

Ngày 04/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, phát triển rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết nội dung Chỉ thị số 02/CT-UBND xem tại đây

Hiện nay, đã bước vào thời gian cao điểm có nguy cơ gia tăng về phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác gỗ trái pháp luật và cháy rừng trên địa bàn tỉnh. Nhằm phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, khắc phục khó khăn, tồn tại, hạn chế, chủ động tích cực để tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, phát triển rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ rừng cần tập trung thực hiện có hiệu quả các nội dung sau đây:

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, tập trung lồng ghép công tác tuyên truyền bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng với công tác tuyên truyền về vai trò, tác dụng, ý nghĩa của việc trồng cây, gây rừng, động viên các cấp, các ngành và nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tập trung tuần tra, kiểm tra rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, cháy rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp tại các khu vực, địa bàn trọng điểm, các điểm nóng về phá rừng, khai thác gỗ trái pháp luật, vùng giáp ranh giữa tỉnh Đắk Lắk với các tỉnh bạn; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lâm nghiệp của các chủ rừng, các cơ sở chế biến, mộc dân dụng, các lò than, các tụ điểm mua bán lâm sản, động vật hoang dã, các tuyến đường vận chuyển lâm sản trái phép trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Quý Mão để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý.

Thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Chỉ đạo các lực lượng liên ngành (Kiểm lâm, Công an, Quân đội) tăng cường phối hợp chặt chẽ, thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; có các phương án bảo đảm lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần, thường trực, sẵn sàng phối hợp lực lượng ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, không để xảy ra cháy lớn; thường xuyên kiểm tra, điều tra, xác định nguyên nhân và đối tượng gây ra cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các sở, ngành và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.              

Phòng Truyền thông