UBND tỉnh ban hành Quyết định về Bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh Đắk Lắk

Thứ Tư, 14-12-2022 / 1:34:32 Sáng
318 Lượt xem

Ngày 08/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2755/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) thuộc tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định số 2755/QĐ-UBND xem tại đây

Bộ chỉ số DDCI được xây dựng trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc: thực tế, gắn trách nhiệm, khả thi, trung thực, khách quan, có ý nghĩa.

Nội dung Bộ chỉ số DDCI gồm các thành phần: (1) tính minh bạch, (2) năng động, (3) chi phí thời gian, (4) chi phí không chính thức, (5) cạnh tranh bình đẳng, (6) hỗ trợ doanh nghiệp, (7) thiết chế pháp lý, (8) vai trò người đứng đầu, (9) tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất. Theo đó, đối với các sở, ban, ngành sẽ dựa vào 8 chỉ số thành phần (từ 1 đến 8); các địa phương sẽ dựa vào 9 chỉ số thành phần để đánh giá, xếp hạng.

Việc triển khai DDCI gồm 3 giai đoạn: khảo sát, tổng hợp dữ liệu và xây dựng báo cáo; sau đó sẽ được công bố trong quý IV của năm đánh giá.

Bộ chỉ số nhắm đánh giá năng lực chỉ đạo, điều hành của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, từ đó có giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của tỉnh, thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Cụ thể rút ngắn khoảng cách từ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh đến thực thi ở cấp sở, ban, ngành và địa phương; tạo kênh thông tin tin cậy, rộng rãi, minh bạch để nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã tham gia góp ý kiến xây dựng chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành; xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện với doanh nghiệp, nhà đầu tư…

Phòng Truyền thông