UBND tỉnh công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2021

Thứ Hai, 27-06-2022 / 1:10:34 Sáng
406 Lượt xem

Ngày 14/6/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1337/QĐ-UBND phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Theo kết quả công bố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt 89,12/100 điểm, đứng thứ ba trong bảng xếp hạng các sở, ban, ngành của tỉnh về chỉ số cải cách hành chính năm 2021. Vị trí thứ nhất thuộc về Văn hóa Thể thao và Du lịch với tổng số điểm là 90,65. Đơn vị có điểm thấp nhất là vị trí thứ mười tám số điểm là 79,48/100.

Đối với cấp huyện, UBND huyện Krông Ana đã vươn lên xếp đứng vị trí thứ nhất với tổng số điểm 87,76 (năm 2020 xếp vị trí thứ 3); tiếp đến là UBND huyện Krông Năng với số điểm là 87,05, UBND huyện Krông Pắk với số điểm là 85,97. Đứng cuối bảng xếp hạng là UBND huyện Krông Bông với số điểm 65,41.

Để tiếp tục cải thiện chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương trong những năm tiếp theo, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và UBND cấp huyện tổ chức tuyên truyền, quán triệt, rút kinh nghiệm, đồng thời có giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện.

Phòng Truyền thông