UBND tỉnh triển khai công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2024

Thứ Sáu, 05-04-2024 / 2:43:37 Sáng
235 Lượt xem

Ngày 04/4/2024, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoài Dương chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, tính đến hết năm 2023, tỉnh Đắk Lắk có 497.235,2 ha đất có rừng (rừng tự nhiên 411.930,9 ha, rừng trồng 85.304,3 ha), diện tích đất chưa có rừng 240.047,9 ha. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 38,04% (giảm 0,01% so với cùng kỳ năm 2022).

Đối với công tác trồng rừng, trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh, đến nay đã thực hiện trồng rừng tập trung được trên 4.590,3 ha, đạt 252,6%, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; trồng cây xanh phân tán 383.734 cây, đạt 192% so với kế hoạch; trồng rừng thay thế được 44,48 ha rừng đặc dụng. 

Thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường kiểm tra, thanh tra về công tác quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp đối với UBND cấp huyện, cấp xã và các đối tượng quản lý rừng; huy động lực lượng truy quét các điểm nóng xâm hại tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh; tuần tra, kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong đợt cao điểm của mùa khô; hạn chế tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật và các hành vi vi phạm khác, hạn chế đến mức thấp nhất cháy rừng có thể xảy ra.

Trong năm 2023, công tác quản lý, bảo vệ rừng được chính quyền các cấp quan tâm, qua đó đã tạo được những kết quả tích cực, nhiều vụ vi phạm đã được phát hiện xử lý kịp thời. Theo đó, lực lượng Kiểm lâm tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, phát hiện, lập hồ sơ xử lý 1.036 vụ vi phạm, giảm 184 vụ so với cùng kỳ năm 2022; qua đó đã xử lý 982 vụ, trong đó xử lý hành chính 967 vụ; hình sự 15 vụ, tịch thu 385 m3 gỗ và 142 phương tiện các loại, nộp ngân sách hơn 1,6 tỷ đồng…

Chính sách về chi trả dịch vụ môi trường rừng đã ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần không nhỏ trong việc giảm gánh nặng của ngân sách nhà nước trong đầu tư bảo vệ và phát triển rừng, tạo thu nhập cho người dân nhận khoán bảo vệ rừng, cải thiện đời sống người làm nghề rừng, đồng thời, huy động được nguồn nhân lực lớn cho công tác tuần tra bảo vệ rừng một cách thường xuyên, giảm áp lực phá rừng, lấn chiếm đất rừng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng thời gian qua vẫn còn những hạn chế như: tình trạng phá rừng, khai thác, vận chuyển, cất giữ lâm sản trái pháp luật trên địa bàn tỉnh tuy có giảm nhưng vẫn diễn biến phức tạp, nhiều vụ không phát hiện được đối tượng vi phạm; các đơn vị chủ rừng không đủ lực lượng chuyên trách để bảo vệ rừng; công tác trồng rừng năm 2023 vượt cao so với kế hoạch đăng ký, tuy nhiên vẫn còn hạn chế so với tiềm năng về tài nguyên đất đai, không đồng đều, không đạt được chỉ tiêu nâng độ che phủ rừng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025…

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoài Dương đề nghị trong thời gian tới, các cấp, các ngành, địa phương, chủ rừng tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm nhằm triển khai hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tiếp tục cụ thể hóa, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, chủ trương, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các giải pháp quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn; chủ động bố trí nguồn lực cho công tác quản lý, bảo vệ rừng phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

Bên cạnh đó, tích cực chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát các dự án nông, lâm nghiệp trên địa bàn; tổ chức kiểm tra, rà soát, truy quét tại các khu rừng trọng điểm có nguy cơ phá rừng, khai thác gỗ trái pháp luật để có biện pháp đấu tranh, phòng ngừa, xử lý kịp thời, cương quyết không để xảy ra điểm nóng; điều tra, xử lý nghiêm các vụ vi phạm theo quy định của pháp luật, đồng thời làm rõ trách nhiệm của đơn vị, cá nhân liên quan, công khai kết quả xử lý để toàn xã hội tham gia, giám sát…

Nguồn: UBND tỉnh