UBND tỉnh triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2023

Thứ Ba, 18-04-2023 / 1:50:59 Sáng
352 Lượt xem

Ngày 17/4/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND triển khai tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2023 trên địa bàn tỉnh. 

Chi tiết kế hoạch số 63/KH-UBND xem tại đây

Việc tổ chức tiêm vắc xin nhằm phòng, chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc-xin phòng COVID- 19 cho tất cả các nhóm đối tượng tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế, khống chế không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ.

Kế hoạch đề ra mục tiêu phấn đấu:

Nhóm đối tượng từ 5 đến 11 tuổi: Tiêm đủ 02 mũi đạt trên 90%;

Nhóm đối tượng từ 12 đến 17 tuổi: Tiêm đủ 02 mũi đạt trên 95%; Mũi nhắc lần 1 (mũi 3) đạt trên 90%;

Nhóm đối tượng từ 18 tuổi trở lên: Tiêm Mũi nhắc lần 1 (mũi 3) và nhắc lần 2 (mũi 4) đạt trên 90%.

Để đạt mục tiêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tăng cường có hiệu quả công tác truyền thông về biện pháp phòng, chống bệnh COVID-19 nói chung và công tác tiêm chủng, đối tượng tiêm chủng, thông tin về vắc-xin phòng COVID-19 nói riêng; rà soát đối tượng, tổ chức chiến dịch tiêm chủng một cách khẩn trương, hiệu quả, an toàn và đạt tỷ lệ cao; khẩn trương tổ chức tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 cho tất cả các nhóm tuổi khi được phân bổ vắc-xin, đảm bảo an toàn, hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Hồ Thị Hồng, Phòng Truyền thông

.