Ủy ban Kiểm tra Đảng Ủy Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức kiểm tra giám sát đối với Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh

Thứ Ba, 23-11-2021 / 11:38:15 Sáng
517 Lượt xem

Thực hiện Quyết định số 107-QĐ/UBKT ngày 28/5/2021 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT về Quyết định Kiểm tra đối với Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh (Chi bộ Quỹ tỉnh); Chương trình số 53-CTr/ĐUSNN ngày 17/3/2021 của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy năm 2021; Kế hoạch số 58/KH/UBKT ngày 19/3/2021 của UBKT Đảng ủy Sở về Kế hoạch kiểm tra của Ủy ban kiểm tra năm 2021.

Ngày 23/11/2021 UBKT Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT đã có buổi làm việc với Cấp ủy Chi bộ Quỹ tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát năm 2021. Tham dự buổi làm việc về phía Tổ kiểm tra của Đảng ủy Sở có ông Đỗ Tuấn Hưng – Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Sở, ông Lê Anh Hùng thành viên UBKT Đảng ủy Sở, về phía Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh có ông Nguyễn Minh Chí – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, các đồng chi trong Cấp ủy cùng các đồng chí đảng viên là lãnh đạo phòng chuyên môn Quỹ tỉnh.

Tại buổi làm việc ông Đỗ Tuấn Hưng – Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Sở đã thông qua Quyết định và Kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với Chi bộ Quỹ tỉnh. Thay mặt cho Chi bộ Quỹ tỉnh ông Võ Minh Quân, Phó Bí thư Chi bộ đã trình bày báo cáo kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và việc thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với Chi bộ Quỹ tỉnh trong năm 2021.

Trong báo cáo Chi bộ Quỹ tỉnh đã nêu rõ những thành tích đã đạt được cũng như nhận thức được những hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới. Sau khi nghe báo cáo của Chi bộ Quỹ tỉnh, UBKT Đảng ủy Sở đã đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ Quỹ tỉnh đạt được và có những góp ý nhận xét cho Chi bộ Quỹ tỉnh để tiếp tục hoàn thiện và phát huy trong các năm tiếp theo như: Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã thực hiện tốt công tác phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; Lãnh đạo chỉ đạo và phân công cấp ủy phụ trách kiểm tra giám sát; Thường xuyên triển khai thực hiện công tác, kiểm tra giám sát; Chỉ đạo triển khai thực hiện việc thu nộp, quản lý sử dụng đảng phí đầy đủ đúng quy định.

Ngoài những kết quả đã đạt được thì UBKT Đảng ủy Sở cũng có góp ý cho chi bộ Quỹ tỉnh cần phải có những góp ý mạnh mẽ hơn nữa đối với công tác phê bình và tự phê bình cho các đảng viên trẻ, giúp các đảng viên không ngừng học hỏi nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và phấn đấu cống hiến hơn nữa cho cơ quan.

Trên cơ sở những ý kiến góp ý của Tổ kiểm tra Đảng ủy Sở, ông Nguyễn Minh Chí – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ tỉnh đã đại diện Chi bộ Quỹ tỉnh tiếp thu những ý kiến mà UBKT Đảng ủy Sở đã góp ý và đề ra những phương hướng giúp Chi bộ Quỹ tỉnh ngày càng hoàn thiện hơn để hoàn thành thốt nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới. Kết thúc buổi kiểm tra, giám sát của Chi bộ Quỹ tỉnh, Ông Nguyễn Tuấn Hưng đã đánh giá cao kết quả kiểm tra, giám sát đối với chi bộ Quỹ tỉnh và đề nghị Chi bộ hoàn thành báo cáo để UBKT Đảng ủy Sở ban hành kết luận kiểm tra./.

Tin, ảnh: Vũ Thanh Sơn Tùng