V/v triển khai Thông báo số 283/TB-VPCP ngày 09/8/2020 của Văn phòng chính phủ

Thứ Năm, 13-08-2020 / 1:29:14 Sáng
717 Lượt xem

Ngày 11/8/2020 UBND tỉnh ban hành Công văn số 7117/UBND-KGVX triển khai Thông báo số 283/TB-VPCP ngày 09/8/2020 của Văn phòng chính phủ nhằm đề cao trách nhiệm; quyết tâm hơn nữa thực hiện phòng chống dịch Covid-19.

Chi tiết Công văn số 7117 tại đây