Văn bản mới của Sở NN&PTNT và của QBVTR

Thứ Tư, 17-07-2019 / 9:05:22 Sáng
1096 Lượt xem

Ngày 16/7/2019, Sở NN&PTNT ban hành Công văn số 1990/SNN-QBVR  gửi các  bên cung ứng DVMTR có thực hiện khoán bảo vệ rừng, Quỹ Bảo vệ và hát triển rừng tỉnh khẩn trương mở tài khoản Ngân hàng cho các bên nhận khoán

Ngày 12/7/2019 Quỹ Bảo vệ và hát triển rừng tỉnh ban hành Công văn số 488/QBVR-KHTH gửi cho các chủ rừng là tổ chức, UBND cấ xã có thực hiện khoán bảo vệ rừng cung ứng DVMTR về việc xác định số tiền DVMTR dự kiến chi trả cho bên nhận khoán

Các văn bản trên có thể xem và tải về tại mục văn bản