Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

Thứ Năm, 31-01-2019 / 6:46:02 Sáng
1081 Lượt xem

Ngày 24/01/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 321/QĐ-BNN-PC về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chi tiết danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần ban hành kèm theo Quyết định số 321 có thể xem hoặc tải về tại đây