Chương trình trồng cây phân tán năm 2019

Thứ Ba, 23-04-2019 / 9:32:18 Sáng
4861 Lượt xem

Năm 2019, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tiếp tục được UBND tỉnh giao là chủ đầu tư, được sử dụng nguồn thu tiền DVMTR để hỗ trợ chương trình trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh.

Để có cơ sở cho Quỹ tỉnh lập phương án hỗ trợ trồng cây phân tán năm 2019 từ nguồn thu tiền DVMTR trình cấp thẩm quyền thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã thông báo cho các đơn vị có nhu cầu đăng ký trồng cây phân tán năm 2019 để tổng hợp.

Một số hình ảnh chương trình trồng cây phân tán năm 2018.

Trồng cây phân tán là trồng cây ngoài diện tích rừng để tăng diện tích cây xanh, tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường, kết hợp cung cấp gỗ, củi và dịch vụ du lịch. Trồng cây phân tán trên đất công cộng (cơ quan, trường học, trạm y tế xã, nhà văn hoá thôn buôn và một số công trình công cộng khác trên địa bàn), chương trình này ưu tiên giao cho các tổ chức như Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hợp tác xã, cộng đồng dân cư đứng ra trồng và hưởng lợi.

Ngoài ra chương trình còn hỗ trợ trồng cây phân tán cho hộ gia đình để thực hiện trồng trên bờ lô, khoảnh ở nương rẫy kết hợp bảo vệ cây nông nghiệp; hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân trồng trồng rừng cảnh quan.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh sẽ cung cấp cây giống có chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và được sản xuất từ các cơ sở được cấp phép theo quy định. Loài cây để hỗ trợ chương trình trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh năm 2019 là cây Sao đen.

Tin: Đăng Khoa, Phòng KHTH