VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG

Thứ Tư, 30-01-2019 / 2:32:09 Sáng
1057 Lượt xem

Thực hiện Công văn số 281/SNN-KHTC ngày 29/01/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về triển khai các văn bản của Trung ương. Căn cứ chức năng, lĩnh vực được giao đề nghị các Phòng, Ban, Chi cục, Trung tâm và các đơn vị thuộc Sở nghiên cứu áp dụng, triển khai thực hiện theo quy định. Trường hợp vượt thẩm quyền hoặc phát sinh các vướng mắc đề nghị các đơn vị có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét kiến nghị với cấp có thẩm quyền điều chỉnh cho phù hợp.

1. Thông tư số 122/2018/TT-BTC, ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ hoạt động bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài;

2. Thông tư số 125/2018/TT-BTC, ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019.

3. Thông tư số 55/2018/TT-BTC, ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019.

Các Văn bản trên hiện đang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh tại địa chỉ: https://daklak.gov.vn/