Về việc triển khai các Văn bản của Trung ương

Thứ Năm, 05-07-2018 / 8:57:31 Sáng
1622 Lượt xem

Ngày 04/7/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5382/UBND-KT gửi các Sở, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao để nghiên cứu, hướng dẫn và triển khai thực hiện; trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện theo quy định, cụ thể:

1. Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của  Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý , thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước,  Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi một số điều của  Thông tư số 08/2018/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính.

2. Quyết định số 901/QĐ-BTC ngày 13/6/2018 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02/01/2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo trật tư an toàn giao thông.

Các Văn bản trên hiện hiện đăng tải trên cổng Thông tin điện tử của tỉnh tại địa chỉ: http://daklak.gov.vn (mục Quy phạm pháp luật) hoặc có thể tải về tại các địa chỉ sau:

– Thông tư số 52/2018/TT-BTC

http://www.mediafire.com/file/42nf9394ireftft/52_2018_TT-BTC_385834.doc

– Quyết định số 901/QĐ-BTC

http://www.mediafire.com/file/n80ezsaav3q8bbf/901_QD-BTC_385752.doc

Phòng Truyền thông