Về việc triển khai một số văn bản của Trung ương

Thứ Năm, 31-01-2019 / 1:36:39 Sáng
1170 Lượt xem

Ngày 14/01/2019, UBND tỉnh Đắk Lắk có Công văn số 410/UBND-KT về việc triển khai một số văn bản của Trung ương. UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các Sở, ngành liên quan căn cứ các nội dung các văn bản nêu trên phổ biến triển khai thực hiện.

1. Thông tư 110/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước;

2. Thông tư 111/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, hướng dẫn phát hành và thanh toán công nợ của Chính phủ tại thị trường trong nước;

3. Thông tư số 45/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hướng dẫn các tổ chức tín dụng trong cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng theo quy định tại Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các văn bản trên được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Địa chỉ: https://daklak.gov.vn/