Về việc triển khai một số văn bản của Trung ương

Thứ Hai, 28-05-2018 / 8:06:09 Sáng
1406 Lượt xem

Ngày 23/5/2018, UBND tỉnh Đắk Lắk có Công văn số 4065/UBND-NN&MT về việc triển khai một số văn bản của Trung ương.

UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan căn cứ các nội dung các văn bản nêu trên phổ biến triển khai thực hiện.

Chi tiết xem tại đây:2805