“VŨ ĐIỆU 5K” ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH COVID-19

Thứ Ba, 29-06-2021 / 7:52:00 Sáng
807 Lượt xem

 Bộ Y tế vừa đăng tải và phát động rộng rãi trên các kênh sóng báo đài, mạng xã hội cùng nhảy theo Vũ điệu 5K đầy sáng tạo nhằm  khuyến khích mỗi người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm với bản thân và cộng đồng trong công cuộc phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh giới thiệu vũ điệu này giúp mọi người giảm căng thẳng trong mùa dịch kéo dài và thực hiện tốt thông điệp 5K để bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội.

Phòng Truyền thông