Đồng chí Lê Đức Thọ – Nhà lãnh đạo đức độ, tài năng của Đảng và dân tộc

Thứ Bảy, 09-10-2021 / 2:30:08 Sáng
428 Lượt xem

64 năm hoạt động cách mạng liên tục, trải qua nhiều lĩnh vực công tác, với những vị trí quan trọng khác nhau, đồng chí Lê Đức Thọ đã đem hết tâm sức, tài năng, trí tuệ cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc, đặc biệt trong Cách mạng tháng Tám và sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, xứng đáng là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kỷ niệm 110 năm (10/10/1911-10/10/2021) ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk trân trọng giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp, những đóng góp to lớn của đồng chí với đất nước. 

Phòng Truyền thông